Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Tasarım

Web Tasarım

Yaptığımız İşler

Blog

Tasarım Tescil » Nedir, Nerede ve Nasıl Yapılır » Kadıköy Web Tasarım Kadıköy Web Tasarım; Tasarım tescil, Tasarım tescil kriterlerinin ne olduğu, Hukuki haklar ve yaptırımlar dahil önemli bilgileri burada bulabilirsiniz.
Tasarım Tescil » Nedir, Nerede ve Nasıl Yapılır

Tasarım Tescil

Ana Kategori : Tasarım, Kategori : Tasarım Tescili
Tasarım Tescili Tasarım Tescil Kadıköy Web Tasarım; Tasarım tescil, Tasarım tescil kriterlerinin ne olduğu, Hukuki haklar ve yaptırımlar dahil önemli bilgileri burada bulabilirsiniz.
Kadıköy Web Tasarım +90 212 212 35 17


Bilindiği gibi Küresel ve ulusal pazarlar sert rekabet koşulları içinde olması nedeniyle özellikle KOBİ diye tanımladığımız küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye, reklam ve tanıtım, kadro, makine teçhizat yatırımları sınırlı olduğundan ancak yeni buluşlar, patentler ve tasarımlar geliştirerek piyasalarda varlığını sürdürebilir, rekabet edebilir ve kazanç sağlayabilir.


Dahası yenilik unsurlara sahip geliştirilen bir tasarım tescili katma değer üretebileceği gibi markalaşmanıza önemli katkılar sunacaktır.


Kadıköy Web tasarım ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent üstlendiğimiz misyon gereği marka, patent ve tasarım kültürünün geliştirilmesi, farkındalık yaratmak için sürekli çaba göstererek hem müvekkillerimizin katma değer üretecek yenilikler sayesinde gelişmesine hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmak için sürekli çalışıyoruz.


Kadıköy Web Tasarım olarak bu süreçte sadece müvekkillerimizin değil de kendimizi de yenilemeye büyük gayret gösteriyoruz. Örneğin şu an ziyaret ettiğiniz Kadıköy Web Tasarım dahil 70 adet “marka şehir” projesi ve “e-emlak” paket projeleri inovasyon paket projelerimizdendir. Dahası halen Ar-Ge departmanımız tarafından geliştirilme aşamasında olan üç adet yenilikçi ve yaratıcı proje üzerinde de sürekli çalışıyoruz.


Artık tek başına sermaye gücü rekabet üstünlüğü ve istenilen ölçüde gelir getirmediği herkesçe bilinmektedir. Nitekim bu gerçeğin farkında olan başta ABD olmak üzere küresel güçler gelişmemiş ve az gelişmiş ülke ekonomilerine hakim olmak için şu anda oldukça gizli yürütülen yeni bir ticaret şekli yapılandırılmaktadır.

Marka Şehir Kadıköy” Proje kapsamında, şehirlerimizin markalaşması için tüm ücretlerde yarı yarıya İNDİRİM yaptığımız Marka Tescil Ücreti ve Tasarım Tescil Ücretleri başlıklı yazılarımızı ve Kampanyalarımızı incelemenizi öneriyoruz. Anında Kredi kartı veya havale ile ödeme yaparak aynı gün içinde logo, tasarım, com tr ve marka tescilini yapabilir ve markanıza ait hazır web tasarımlarımızla internette yer alabilirsiniz. Ayrıca Online Tescil sayfamıza BURADAN inceleyebilirsiniz.

Sızan Bilgilere göre özellikle Çin, Rusya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerin dışarıda bırakıldığı başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Transatlantik Ticaret görüşmelerindeki standartlaştırma kuralları içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları önemli yer tutmaktadır. Yani sermaye üstünlüğünün sağlanmadığı koşullarında anlaşma üye ülkelerin tamamında geçerli olacak ve yaptırım gücü yüksek Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları alanın da gelişmemiş ülkelerin sürekli dışarıya bağımlı kalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla Devlet ve Toplum olarak hızla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında toplumun hazırlanması, Ar-Ge departmanlarının kurulması, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekmekle birlikte şirketler de bu duruma kendilerini süratle hazırlamalıdır.


Kadıköy Web Tasarım olarak Ülkemiz uzunca geçmişten bugüne taşınan kültürel zenginlikler ve doğal kaynaklara sahip olmasını avantajını maalesef yeteri derece de kullanmadığını düşünüyoruz.


Bugüne kadar sıklıkla bir başkasının ürettiği ürün, tasarım, buluş, patent ve markalarının taklit edilmesiyle kısa süre için bile olsa kazanç hedeflendiğinden, yetenekli insan kaynaklarına sahip olmamıza rağmen kendimize has patent ve tasarımlar yeteri derecede geliştirilememiştir.


Oysa bunca zenginlik içinde küresel piyasalarda bile etkili olabilecek en azından tasarımlar çok fazla geliştirebilir. Ancak tasarım kültürü ve yasal zeminlerdeki noksanlar nedeniyle beklendiği gibi etkin bir yaptırım olmaması nedeniyle işletmeler Ar-Ge departmanlarına yeterince yatırım yapmamışlardır.


Kadıköy Web Tasarım olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının gelişmesi için farkındalık yaratmak kadar hukuki altyapı ve yaptırımlarından caydırıcı niteliklerde olması gerektiğine inanıyoruz.


Kadıköy Web Tasarım olarak gözlemlediğimiz kadarıyla, maalesef çoğu şirket ve firmalar başta Çin olmak üzere, dışarıdan ithal edilen ürünlerin üzerindeki kendilerine ait olmayan ve aslında tescil edilse bile hiçbir hukuki yaptırımı olmayacak olan şekil ve desenleri tescil ederek bir nevi rakiplerin korkutmak isteği hem tasarımların gelişmesini hem de etkin hukuki yaptırımları engellemekte olduğuna da tanıklık ediyoruz.


Kadıköy Web Tasarım | Tasarım Tescil Kriterleri


Tasarım tescillerin iki önemli kriteri bulunmaktadır. Özgün ve tescil tarihinden önceki bir yıl içinde kamuya sunulmamış olması gerekir.


Ayrıca önceden tasarım tescil başvurularında dışsal denetime tabi tescil süreci işlerken, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince araştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yeni durum hem özgün ve yeni olmayan bir kısım tasarım tescillerini engelleyeceği gibi, hukuki zeminlerde daha güçlü bir yaptırım olanağı da tanımaktadır. Ayrıca tasarım tescilinde yayın üsresi 6 aydan üç aya indirilmesi de tasarım sahiplerine avantajlar sağladığı gibi, yeni özgün, katma değer üretebilecek çokca tasarımların gelişmesine de katkı sunacaktır. Tasarım tescil başvuru yayına üçüncü taraflarca itiraz edilmediğinde tasarım tescili kesinleşmektedir.


Ancak her ne kadar bu tasarım tescilleri belgelendirse dahi karşı tarafa açılacak tecavüz davalarında, davalı tarafın tasarım tescilinin yeni olmadığını ispatlaması halinde ilgili tasarım tescili iptal edilebileceği gibi her iki tarafın yaptığı tüm harcamalarda heba da edilebilir


Kadıköy Web Tasarım olarak her ne olursa olsun, yerel, ulusal veya küresel piyasalarda etkin olmak için tasarımların geliştirilmesinin bugün de yarın da çok büyük yararları olacağına inandığımız için tüm müvekkillerimizi bu yönde teşvik ediyoruz.


Kadıköy Web Tasarım olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizce geliştirilen kimi tasarımlarında çok büyük kazanımları olduğu gibi markalaşmalarında önemli derecede katkı sunduğumuz şirketlerin gittikçe çoğalması bizleri de sevindirmektedir.


Yıllar önce bile “tasarımla markalaşmak” başlığı altında makale yayınlamıştık. Sektörel bir iki dergi de haber olmuş ve etkili sonuçlara ulaşmıştık.


Kadıköy Web Tasarım olarak “Marka Şehir Kadıköy” projemizin de en önemli ayaklarından birisi yeni tasarımların geliştirilmesi üzerine konumlandırılmıştır. Biz prensip olarak bir başkasının tasarımına şu veya bu şekilde benzer tasarımlar geliştirilerek boşu boşuna zaman ve maliyet üstlenmektense özgün ve yeni tasarımlar geliştirilmesini ve bunların tasarım tescillerinin yapılarak korunması halinde hem firma hem ülke ekonomisi için önemli kazanımları olacağına inanıyoruz.


Ayrıca büyük bir emek ve maliyetle oluşturulan tasarımların mutlaka tasarım tescili yapılarak korunması gerektiği gibi bu koruma hep piyasalarda hem de yasal zeminlerde tüm olumsuzluklara rağmen oldukça üstünlük kurmanızı sağlayacaktır.


Nitekim devlette bunu teşvik etmek için KOSGEB aracılığıyla ciddi miktarlarda teşvikler sağlamaya başlamıştır.


Kadıköy Web Tasarım ve İştiraki olduğumuz Etkin Patent bu yöndeki taleplerinizi en uygun koşullarında geliştirilmesini ve korunması sağlamaya çalışmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri her zaman danışmanlarımızdan edinebilirsiniz.