Marka Satış İşlemleri Marka Satış İşlemleri nerede ve nasıl yapılır, marka değeri hesaplama, marka devir işlemleri, alım satış işleri için gerekli tüm bilgi ve belgeleri burada bulabilirsiniz.
Marka Satış İşlemleri
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Fahrettin Kerim Gökay Cd. Merdivenköy, 34732 Kadıköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Kadıköy Web Tasarım Logo

Marka Satış İşlemleri

marka satış-satılık markalar


Marka Satış İşlemleri


Günümüzde üretilen ürün ve hizmetlere uygun  yeni marka ismi oluşturmanın zorlukları ve maliyetleri nedeni ile, daha önce tescil edilmiş markaların hem alıcı ve satıcı hem de ülkemiz ekonomisine yeni kaynak oluşturması için şirketimiz aracılığı ile markalarınızı satabilirsiniz.

Tescilli markanızı tümden satabileceğiniz gibi, markanın tescilli olduğu ürün ve hizmetlerin bir kısmi için de satış yapabilirisiniz. Özellikle markanın 5.yıl içinde kullanma zorunluluğu nedeni ile kullanmadığınız, kullanmayı düşünmediğiniz   ürün ve hizmetlerdeki marka satışı, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra, markayı kullanmamaktan kaynaklanacak davalardan da korunmuş olursunuz. Ayrıca ülkemiz ticaretinin gelişmesine hatta kimi durumlarda marka bilinirliğine de katkı sunacaktır.

Bilindiği gibi ülkemizdeki başta gıda ve tekstil olmak üzere bir çok sektörde yüksek miktarlarda marka tescil stoku mevcuttur.Yine bilindiği gibi tescilli markaların hemen hepsi ,tescil edildiği sınıfların bir kısmı için  kullanmaktadır.
Örneğin sadece süt ve süt ürünleri satan bir marka 29.sınıf kapsamındaki tüm ürünlerde tescilli olduğundan , bu sınıf kapsamındaki et ve et ürünleri,bakliyat,kuruyemiş vb. alt sınıflarda kendisi kullanmadığı gibi  bir başkası markayı kullanamadığından her iki tarafta aslında zarar etmekte ve ülkemiz ticaretinin gelişmesini engellemektedir.Dahası kimi durumlarda 29.sınıf kapsamında ürünlerde kullanılan marka hiç ilgisi olmayan, başka sınıflarda da tescil edilmektedir.


Özellikle, markanın kullanımı,markanın yaygınlığı, marka bilinirliği vb, kriterlere uygun  marka değeri olan tescil markaların kullanmadıkları sınıfları ve alt sınıflardaki marka tescillerinin satışından ciddi oranlarda ekonomik kazanç sağlayabileceği gibi, bu marka bilinirliğinden  kısmen de olsa faydalanmak isteyen marka satın alan firma ve şahıslarda ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri, reklam ve tanıtımlarda ve ürün ve hizmet ve markanın tutunması için çok daha az maliyetle çok daha fazla  üretim,satış ve doğal olarak ekonomik kazanç elde edebilirler.

Tabii burada dikkat edilecek husus, markanın daha önce kullanıldığı ürün ve hizmetlerle , sonradan kullanılacak ürün ve hizmetlerin birbirileri ile ilişkisi olmamasına,, daha önce kullanılan markanın devamı veya bir alt markası olmadığı yani karışıklık ve iltibas yaratmaması lazım.Karışıklık ve iltibas her iki markaya da  zarar vereceğinden buna sebep olabilecek marka alım ve satımlarından kaçınılmalıdır.

Kadıköy Web Tasarım olarak, tescilli markasının farklı sınıflarda ve/veya aynı sınıfın alt bendlerindeki ürünlerde satılacak markanın, kullanılan marka ile karışıklık ve iltibas veya ilişkili olabileceği dolayısıyla markaya zarar verecek hususlarda marka sahibini ayrıntılı olarak bilgilendirmektedir.

Marka alış ve satışlarında en önemli kriter marka değeridir.Yurtdışında bir çok marka, çeşitli marka değerleme motodları kullanılarak,akredite olmuş kuruluşlarca tespit edilerek muhasebeleştirilmektedir.Ülkemizde henüz  çok bilinmemesi ve kullanılmamasına rağmen, kısa bir zaman içinde marka değerlemelerinin yapılması ve muhasebeleştirilmesi kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlayacaktır.

Kadıköy Web Tasarım olarak, markasını satmak isteyen müvekkillerimize, çeşitli marka değerleme kriterli gözetilerek marka değer tespitinde de yardımcı olmaktadır.


Marka satışlarından sonra devir işlemleri noter kanalıyla yapıldığından marka sahibinin vereceği noter onaylı vekaletname ile marka devir işlemleri yapılmaktadır.Ayrıca noter onaylı marka devrinin yapılmasından sonra marka devrinin gerekli harçlar ödenerek Türk Patent Enstitüsü sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir.Bu işlemleri marka vekillerimiz aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Marka alım satımı için aşağıdaki formu kullanabilir veya iletişim adreslerimizden irtibat kurabilirsiniz.